Projekt i administracja   Andrzej Sidoruk

Członkowie koła

Zarządy koła

O  nas

     Za datę powstania naszego koła należy uznać dzień 9 maja 1971 roku. W tym dniu odbywało się Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego Knieja. Zgłoszono propozycję podziału koła. W tajnym głosowaniu podział koła uchwalono. W Kniei pozostało 18-tu członków, obwód nr 131 i prawa strona obwodu nr 142. Nowe koło jeszcze bez nazwy i z 17-toma członkami wywodzącymi się w większości z Eltermy otrzymało obwód nr 130 i połowę obwodu nr 142.

 

27.05.1971 roku odbyło sie pierwsze Walne Zgromadzenie nowego koła. Wybrano nowy zarząd, uchwalono plan hodowlany. Zatwierdzono również nazwę nowego koła. W głosowaniu tajnym z propozycji: Diana, Hubert, Ogar, Tumak największą ilość głosów zdobył "Hubert".

Z 17 członków "założycieli" koła w roku 2012 było z nami 3 myśliwych : Zdzisław Sidoruk , Henryk Strankowski, Mieczysław Borkowski.

 
Pełny skład członków koła na dzień 27.05.1971
 
1.   Klimaszewski Jan - przewodniczący
2.   Urbański Zbigniew - łowczy`
3.   Tabaczyński Janusz - sekretarz
4.   Dziuba Romuald - skarbnik
5.   Breś Henryk - przewodniczący Komisji Rewizyjnej
6.   Bacajewski Ryszard - członek Komisji Rewizyjnej`
7.   Sidoruk Zdzisław - członek Komisji Rewizyjnej
8.   Bartkowiak Marian
9.   Borkowski Mieczysław
10. Gwoździński Stanisław
11. Nowak Leszek
12. Oleszczuk Tadeusz
13. Rokicki Józef
14. Rybak Wacław
15. Strankowski Henryk
16. Swatowski Stanisław
17. Zeligowski Zenon

   

KOŁO  ŁOWIECKIE "HUBERT"  ŚWIEBODZIN