11 lipca 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków koła zwołane w związku z potrzebą uzupełnienia składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. W planie zebrania było też głosowanie nad podniesieniem wysokości składki członkowskiej , ekwiwalentu za nieprzepracowane godziny na rzecz koła oraz zasadności protestu  związanego z ponownym przyjęciem w poczet członków koła 3 Kolegów, którzy byli członkami koła od dłuższego czasu, ale zostali wcześniej skreśleni z listy członków koła ( sytuacja bardzo skomplikowana...).

        W trakcie zebrania wszyscy pozostali członkowie koła zrezygnowali z pełnienia swoich funkcji. Zrezygnował też następny członek Komisji Rewizyjnej. W tej sytuacji zgodnie ze Statutem PZŁ wybrano nowy Zarząd koła oraz uzupełniono Komisję Rewizyjną o 2 osoby. Koledzy przyjęci w poczet członków koła zachowali swoje członkostwo.

Od 11 lipca Zarząd koła reprezentują osoby:

 Prezes     kol.  Andrzej Sidoruk

 Łowczy   kol.  Marek Schabikowski

Skarbnik  kol.  Marek Heluszka

Sekretarz Kol.  Artur Szeremeta

                                                                                                Komisja rewizyjna w składzie:

                                                                                                 Przewodniczący  kol. Bogdan Graff

                                                                                                        Członek         kol. Andrzej Deckert

                                                                                                        Członek         kol. MIłosz Klebieko

 

                                                                                                                                                                            Gratulacje

                                                                                                                                                                                       Darz Bór

                                                                                                                                                                                                  A.S.

              

 

 

 

 

 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 11.07.2021.

   

KOŁO  ŁOWIECKIE "HUBERT"  ŚWIEBODZIN

Projekt i administracja   Andrzej Sidoruk