Projekt i administracja   Andrzej Sidoruk

        Wystawa powstała w sposób wprost nieprawdopodobny.

Do pracowni Pana Rafała Wojtkiewicza przyszedłem w całkiem innej sprawie, ale padło pytanie czy my, myśliwi moglibyśmy zrobić jakąś wystawę o tematyce łowieckiej, bo wystawa w Świebodzińskim Domu Kultury z okazji Święta Huberta w zeszłym roku bardzo się podobała. Okazją będzie piknik z okazji 10- lecia Sanktuarium Miłosierdzia Bożego  pod Figura Chrystusa Króla Wszechświata.

   Postanowiłem zrobić rozeznanie. Spotkanie z Proboszczem Mariuszem Kołodziejem kompletnie mnie zaskoczyło, entuzjazm był wprost niebywały, więc co było robić…

   Ksiądz Przemysław Janicki wyznaczył mi połowę namiotu. Od Kolegów zebrałem precjoza.  Tu znowu nieopisanie miła niespodzianka. Pan Hubert Włodawiec, właściciel pracowni złotniczej " HART" w Poznańskim ratuszu w sposób wręcz entuzjastyczny wypożyczył oryginały zdjęć z Papieżem Janem Pawłem II i precjozami wykonanymi dla Papieża oraz z Nim i swoim Ojcem.

Zdjęcia bez żadnych zabezpieczeń, na słowo honoru przywiózł z Poznania Kolega Andrzej Deckert.

Pozostałe eksponaty wypożyczyłem od Kolegów : Mariana Pawłowskiego, Lecha Kołdyki, Marka Schabikowskiego, Adama Didyka , na wystawie znalazły się też moje eksponaty.

            W przygotowaniu i późniejszym rozebraniu wystawy pomógł mi Kolega Henryk Halczak.

   Pomimo niesprzyjającej pogody wystawkę obejrzało naprawdę dużo ludzi. Wśród zwiedzających było dużo Niemców, Anglików oraz pracujący w Świebodzinie obywatele Ukrainy.

             Nie słyszałem żadnych uwag krytycznych, były za to słowa uznania, nie tylko dla myśliwych ale głównie pod adresem Proboszcza Mariusza Kołodzieja.

 Darz Bór

  Włodzimierz Górka

Tekst: Włodzimierz Górka

  Myślistwo w sztuce sakralnej.

   

KOŁO  ŁOWIECKIE "HUBERT"  ŚWIEBODZIN