KOŁO  ŁOWIECKIE "HUBERT"  ŚWIEBODZIN

 Walne Zgromadzenie Członków Koła 2013

  21. kwietnia b.r. odbyło sie Walne Zgromadzenie Członków Koła.  Jak to bywa zwykle na takich zebraniach podsumowano ubiegły sezon, omawiano różne problemy i tematy, głosowano za i przeciw..... itd....Szczególną uwage poświęcono coraz większym szkodom łowieckim , które niejedno koło doprowadziły już do upadku. Mieli równiez swoje 5 minut Ci, którzy jakos nie znaleźli tych 5 minut w łowisku w ciągu ubiegłego sezonu.... i odwrotnie....Ci, którzy pracowali przez cały sezon- nie mieli za dużo do powiedzenia na zebraniu. Uchwalono plan łowiecko- gospodarczy, zasady wydawania odstrzałow, plan finansowy i inne ważne dokumenty. Jednym  słowem...normalne, sprawozdawcze zebranie, które zakończono wspólnym obiadem.
Darz Bór
 
Andrzej Sidoruk

Projekt i administracja   Andrzej Sidoruk