Projekt i administracja   Andrzej Sidoruk

Walne Zgromadzenie

       28 kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła.

Ogólnie można powiedzieć, że spotkanie upłynęło w typowym klimacie, przewidzianym dla walnych zgromadzeń.

Nie obeszło się jednak bez niespodzianek.

    Pomimo uzyskania mocnego absolutorium przez wszystkich członków Zarządu, część Kolegów zrezygnowała z pełnienia funkcji.

Ponieważ ze starego składu pozostał tylko Prezes- uzupełniono Zarząd o nowych Członków.

    Przegłosowano pozytywnie następujące kandydatury zaproponowane przez Prezesa Adama Didyka:

 

 Marek Winiel -  Łowczy

 Henryk Halczak  - Skarbnik

 Zbigniew Borkowski- Sekretarz

 

 Składamy gratulacje i życzymy owocnej pracy.

 

Darz Bór

A.S.

   

KOŁO  ŁOWIECKIE "HUBERT"  ŚWIEBODZIN