Projekt i administracja   Andrzej Sidoruk

   

KOŁO  ŁOWIECKIE "HUBERT"  ŚWIEBODZIN

Walne Zgromadzenie członków koła 28.11.2021

       28 listopada odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenia członków koła.
 Jak to bywa na zwyczajnym zgromadzeniu przegłosowano zwyczajne uchwały, nie zanotowano żadnych niespodzianek. 
    Zarząd koła zwołał WZ w celu przegłosowania ważnych uchwał, które znacząco mogą wpłynąć na dalsze losy koła. W związku z trwającą od dłuższego czasu pandemią nie było wcześniej możliwości zwoływania walnych zgromadzeń co poskutkowało zaległościami. 
  Walne Zgromadzenie uchwaliło wszystkie propozycje przedstawione przez zarząd koła. Uchwalono 15 uchwał, w tym kilka finansowych. Wszystkie uchwały znajdują się w zakładce WIADOMOŚCI.

                                                                                                Darz Bór
                                                                                                        Andrzej Sidoruk