Projekt i administracja   Andrzej Sidoruk

Członkowie koła

O nas

Historia koła

Sekretarze:

Janusz Tabaczyński 1971 – 1973
Leszek Nowak 1973 – 1975
Zbigniew Urbański 1975 – 1979

Włodzimierz Górka 1979 – 1983
Mieczysław Borkowski 1983 – 1985
Zdzisław Sidoruk 1985 – 1990-
Mieczysław Klebieko 1990- 1993

Władysław Tyszkiewicz 1993-1996- Mieczysław Klebieko 1996-2003 

Marek Winiel  2003-2009 

 
 
 
 
 

 

 

Józef Czeszejko 2009-24.06.2018 odw.Arkadiusz Borkowski 16.09.2018-28.04.19

Zbigniew Borkowski 28.04.2019-11.07.2021

Artur Szeremeta 11.07.2021-

 

-2

 

Skarbnicy:
Romuald Dziuba 1971 – 1987
Stefan Pniewski 1987 – 1990
Józef Czeszejko 1990 – 2000
Henryk Gotowski 2000-2002
Henryk Halczak 2002-2009

Mieczysław Klebieko 2009-2014
Adam Didyk  2014-16.09.2018 odw.
Marek Heluszka 16.09.2018-28.04.19
Henryk Halczak 28.04.2019-11.07.2021
Marek Heluszka 11.07.2021-

Łowczowie:

Zbigniew Urbański 1971 – 1975
Leszek Nowak 1975 – 1983
Bolesław Grzelak 1983 – 1990
Edward Górka 1989 – 1990
Józef Wielgosz 1990 – 1993
Andrzej Sidoruk 1993 – 1996
Władysław Tyszkiewicz 1996 – 2000
Andrzej Sidoruk 2000 - 2014

Daniel Radziewicz 2014-24.06.2018 odw.
 
 
 
 
 

Marek Schabikowski 16.09.2018-28.04.19
 
 
 
-
Marek Winiel 28.04.2019-11.07.2021
 
Marek Schabikowski 11.07.2021-
 

Prezesi:
Jan Klimaszewski 1971 – 1973
Janusz Tabaczyński 1973 – 1990
Bolesław Grzelak 1991 – 1995
Marian Pawłowski 2000-2009
Piotrt Firlej 2010-16.09.2018 odw.

 

Adam Didyk 16.09.2018-11.07.2021
 
 
Andrzej Sidoruk 11.07.2021 -

Zarządy koła

   

KOŁO  ŁOWIECKIE "HUBERT"  ŚWIEBODZIN